Förebygga och hantera känsloutbrott

Tips från Adhd-center

2021

Adhd-center

Habilitering, Förståelse, Acceptans, Socialt samspel och relationer, Problembeteende, Adhd/add, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Anpassningar, Familj och vänner, Att vara förälder

Adhd-centers tipsblad om att förebygga och hantera barns känsloutbrott, att ladda ner och skriva ut.

Många barn med adhd har svårt att reglera sina känslor. Det innebär att känsloreaktionerna ofta är starkare än andra barns. I kombination med impulsivitet och svårigheter att se alternativa lösningar kan barnen med adhd tappa kontrollen över vad de säger eller gör i ögonblicket. Upplevelsen blir snabbt obehaglig för både barnen och omgivningen. Beteendet kan tolkas som provocerande och läget blir utmanande för många föräldrar. 

Tipsbladet innehåller åtta förslag för att förebygga och hantera barns känsloutbrott

Tipsbladet innehåller exempel och förklaringar till varje punkt.

  1. Sänk känslointensiteten
  2. Bekräfta känslan.
  3. Invänta
  4. Gå bakåt
  5. Undvik ögonkontakt
  6. Undvik beröring med spända muskler
  7. Lämna situationen eller avled
  8. Förändra inför nästa gång

Tipsbladet för utskrift bygger på litteratur, forskning och erfarenheter av vad som fungerar för barn med adhd/add. 

Adhd-centers tipsblad