Stöd för en fungerande vardag

Har du svårt att få vardagen att fungera när du är hemma mer än vanligt, eller när skola och arbete ska göras hemma? Vi har samlat tips på stöd och användbara webbplatser och artiklar. Habilitering & Hälsa har också öppnat en tillfällig rådgivning för stöd för en fungerande vardag. Här hittar du också information till Covid-information i alternativa format

Tips och stöd för en fungerande vardag

Har du svårt att få vardagen att fungera när du är hemma mer än vanligt eller när arbete ska göras hemma? Här finns information om Habiliteringens rådgivning för en fungerande vardag samt tips på stöd och användbara webbplatser och artiklar

Frågetjänst och rådgivning

Anpassad information om covid-19

Behöver du anpassad information om coronaviruset? Vi har samlat länkar till användbart material, bland annat bildstöd, lättläst och andra språk.

Anpassad information om covid-19

Publicerad 2020-09-02