Listen

Vuxenteamets grupper

Här hittar du beskrivningar av alla grupper som finns på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter för vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Filtrering

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Sex träffar om att ha autism, om hur det fungerar i vardagen och vad det finns för teoretiska förklaringsmodeller.

Se mer

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Sex träffar om att använda sin energi på ett bra sätt och hitta balans mellan aktivitet och vila.

Se mer

För föräldrar som har autism. Åtta träffar om strategier och förhållningssätt för att kommunicera bättre med sitt barn.

Se mer

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Sju träffar för att lära sig mer om egna och andras känslor.

Se mer

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Sju träffar om att kommunicera bättre med sin partner för att få en bättre relation.

Se mer

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Fem träffar med samtal om sexualitet, normer och identitet.

Se mer

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Elva träffar om kommunikation i olika vardagssituationer och hur man tolkar kroppsspråk.

Se mer

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Fyra träffar om vänskap mellan människor.

Se mer

1/1