Vardagssamtalsgrupp – för vuxna med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Elva träffar om kommunikation i olika vardagssituationer och hur man tolkar kroppsspråk.

Den här gruppen är till för dig som vill bli mer trygg i kontakten med andra människor. Gruppen handlar om kommunikation i olika vardagssituationer samt hur man tolkar kroppsspråk.

Vi tar upp olika strategier för att inleda, hålla igång och avsluta samtal så att det känns bra för alla som deltar i samtalet.

Det är inte tänkt att gruppen ska lära ut hur man ska spela teater för att passa in. Vi vill ge er en möjlighet att förstå varför personer utan diagnos beter sig som de gör och kunna agera utifrån det. Vi lär ut strategier som man kan välja att använda när det passar. Alla människor behöver jobba med att anpassa sig till olika sociala sammanhang men det tar mer energi att göra det om man har autism.

Ett viktigt moment i den här gruppen är rollspel. Först visar gruppledarna hur man kan göra i olika situationer men även hur missförstånd kan uppstå. Ni får sedan öva två och två på det aktuella temat. Samma tema återfinns sedan i hemuppgiften. Rollspelen som ingår är obligatoriska.

Vi träffas elva gånger, två timmar varje gång.

Några teman:

  • Kroppsspråk och ögonkontakt
  • Inleda samtal
  • Hålla igång samtal genom att lyssna och ställa frågor
  • Avsluta samtal
  • Hur privat kan man vara beroende på hur väl man känner en person

 

Så här går det till att delta i en grupp

Personer som deltar i grupper på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har alla olika kunskap och erfarenhet. Några har kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare medan andra är vana gruppdeltagare. Eventuell nervositet brukar släppa snabbt.

Det är olika hur bekväm man känner sig med autismdiagnosen. Vissa känner igen sig direkt medan andra kan känna sig tveksamma till om den verkligen stämmer. Det är okej att delta i grupp även om man är lite tveksam.

 

Du behöver en remiss för att delta

Om du vill delta i den här gruppen behöver du få en remiss från ett habiliteringscenter.

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 18 år och äldre, KKC vuxenteamet