Relationsgrupp – för vuxna med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter på Rosenlunds sjukhus

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Sju träffar om att kommunicera bättre med sin partner för att få en bättre relation.

Gruppen är för dig som lever i en partnerrelation sedan något år tillbaka. Din partner deltar inte i gruppen. I gruppen får du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kring situationer som kan uppstå när man lever i en relation.

Vi tar upp partnerskap både utifrån ett autismperspektiv men även utifrån relationer där ingen har en autismdiagnos. Huvudsyftet med gruppen är att förstå varandra bättre i vardagen.

Att leva i en relation liknas ibland vid att ha ett gemensamt projekt där man arbetar mot ett gemensamt mål. I gruppen pratar vi om vad ett sådant projekt kan innehålla. Det finns inte något facit till hur man ska lyckas i ett förhållande. Missförstånd och otydligheter är vanligt i alla relationer och det är tyvärr inte alltid som man är tydlig med hur man vill ha det. Ofta får man gissa eller försöka att fråga. Svårigheter att läsa kroppsspråk eller att föreställa sig vad andra kan tänka och känna kan krångla till det ytterligare i relationen. Det är viktigt att hjälpas åt med att bli tydliga mot varandra.

Det är viktigt att båda parterna i ett förhållande upplever att de blir sedda och att man visar omtanke om varandra. En bra kärleksrelation präglas av att ge och att få.

Hemuppgifterna i denna grupp handlar bl.a. om kommunikation och tydlighet mot varandra i olika situationer.

Vi träffas sju gånger, två timmar varje gång.

Några teman:

  • Vad innebär en parrelation
  • Hur vet man vad den andra vill
  • Hur kan man uttrycka ömhet och kärlek
  • Hur stödjer och hjälper man varandra med vardagssysslor
  • Vilka förväntningar har vi på varandra
  • Trötthet och återhämtning

Så här går det till att delta i en grupp

Personer som deltar i grupper på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har alla olika kunskap och erfarenhet. Några har kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare medan andra är vana gruppdeltagare. Eventuell nervositet brukar släppa snabbt.

Det är olika hur bekväm man känner sig med autismdiagnosen. Vissa känner igen sig direkt medan andra kan känna sig tveksamma till om den verkligen stämmer. Det är okej att delta i grupp även om man är lite tveksam.

 

Du behöver en remiss för att delta

Om du vill delta i den här gruppen behöver du få en remiss från ett habiliteringscenter.

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 18 år och äldre, KKC vuxenteamet