Föräldragrupp – för vuxna med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar som har autism. Åtta träffar om strategier och förhållningssätt för att kommunicera bättre med sitt barn.

Den här gruppen är till för dig med som är föräldrar med egen diagnos. Om ditt eller dina barn har diagnos eller inte spelar ingen roll för deltagande i gruppen. Minst ett barn behöver vara 4-12 år och barnet ska bo hos dig minst 50%.

Att vara förälder kan ställa höga krav och ibland upplevas som svårt. I denna grupp fokuserar vi på föräldrastrategier och förhållningssätt, inte på att förändra barnen. I gruppen pratar vi också om hur du kan bemöta ditt barn i olika situationer.

Grundtanken med gruppen är att förhållandet mellan föräldern och barnet ska bygga på en god samvaro. Denna goda samvaro mellan barnet och föräldern ligger sedan till grund för om du hamnar i situationer då du behöver lösa problem tillsammans med ditt barn.

Vi arbetar med brainstorming, tittar på korta videofilmer och ibland gör gruppledarna rollspel kring dagens tema.

Vi intervjuar alla före gruppstart för att informera er om upplägget i gruppen och ta reda på om deltagande i gruppen kan fungera.

Vi träffas åtta gånger, två timmar och trettio minuter varje gång. Du får hemuppgifter mellan varje tillfälle som ska göras med barnet i fokus.

Några teman:

  • Samvaro och samspel med barnet
  • Positiv uppmärksamhet
  • Förberedelser och aktivitetsövergångar
  • Barnets sysselsättning och delaktighet hemma

Så här går det till att delta i en grupp

Personer som deltar i grupper på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har alla olika kunskap och erfarenhet. Några har kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare medan andra är vana gruppdeltagare. Eventuell nervositet brukar släppa snabbt.

Det är olika hur bekväm man känner sig med autismdiagnosen. Vissa känner igen sig direkt medan andra kan känna sig tveksamma till om den verkligen stämmer. Det är okej att delta i grupp även om man är lite tveksam.

 

Du behöver en remiss för att delta

Om du vill delta i den här gruppen behöver du få en remiss från ett habiliteringscenter.

 

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 18 år och äldre, KKC vuxenteamet