Energigrupp – för vuxna med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Sex träffar om att använda sin energi på ett bra sätt och hitta balans mellan aktivitet och vila.

Den här gruppen är till för dig som vill få mer kunskap om hur du kan hushålla med din energi.

Många med autism använder all sin energi för att klara vardagens sysslor. Det finns ingen energireserv att ta till om det skulle behövas. Oförutsedda händelser kan därför leda till orkeslöshet eller utbrott.

Arbete, studier, vardagssysslor och socialt samspel tar ofta energi. Det är därför viktigt att ha någon aktivitet som gör att man kan återhämta sig. För att det inte ska gå åt för mycket energi under dagen behöver man ha rutiner som hjälper en att genomföra dagens sysslor. Rutiner ger struktur till dagen, veckan, månaden och året. Det kan lätt uppstå obalans om man har för mycket att göra men även om man har för lite att göra.

Vi träffas sex gånger, två timmar varje gång. Det är inga hemuppgifter i energigruppen men under grupptillfällena arbetar vi tillsammans med olika frågor.

Några teman:

  • Beskriva din trötthet så att andra förstår
  • Sömn, dygnsrytm, sömnråd
  • Stress och vila
  • Energiskattning av olika situationer och personer
  • Balans mellan aktivitet och vila
  • Rutiner och struktur i vardagen
  • Planera och förändra

Så här går det till att delta i en grupp

Personer som deltar i grupper på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har alla olika kunskap och erfarenhet. Några har kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare medan andra är vana gruppdeltagare. Eventuell nervositet brukar släppa snabbt.

Det är olika hur bekväm man känner sig med autismdiagnosen. Vissa känner igen sig direkt medan andra kan känna sig tveksamma till om den verkligen stämmer. Det är okej att delta i grupp även om man är lite tveksam.

 

Du behöver en remiss för att delta

Om du vill delta i den här gruppen behöver du få en remiss från ett habiliteringscenter.

Habilitering, Dagliga rutiner, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 18 år och äldre, KKC vuxenteamet