Sexuell hälsa – för vuxna med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Fem träffar med samtal om sexualitet, normer och identitet.

Den här gruppen vänder sig till dig som vill prata om sexualitet utifrån ett hälsoperspektiv, som vill reflektera över hur förväntningar påverkar dig och som vill ta del av andras tankar om sexuell hälsa.

Gruppen syftar bland annat till att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur den egna sexualiteten påverkas av de förväntningar du möter från de sociala sammanhang du är i. Ibland är förväntningarna oproblematiska. Ibland påverkar förväntningar vår möjlighet till välbefinnande.

Varje tillfälle har ett tema som vi reflekterar tillsammans kring.

Vi träffas fem gånger, ca två timmar varje gång.

Några teman:

  • Vad är sexualitet?
  • Autism och sexualitet
  • Normer
  • Identitet och könsidentitet
  • Sexuell läggning och olika attraktioner
  • Kommunikation och samtycke
  • Sex med sig själv och sex med andra

Så här går det till att delta i en grupp

Personer som deltar i grupper på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har alla olika kunskap och erfarenhet. Några har kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare medan andra är vana gruppdeltagare. Eventuell nervositet brukar släppa snabbt.

Det är olika hur bekväm man känner sig med autismdiagnosen. Vissa känner igen sig direkt medan andra kan känna sig tveksamma till om den verkligen stämmer. Det är okej att delta i grupp även om man är lite tveksam.

 

Du behöver en remiss för att delta

Om du vill delta i den här gruppen behöver du få en remiss från ett habiliteringscenter.

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Socialt samspel och relationer, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 18 år och äldre, KKC vuxenteamet