Känslogrupp – för vuxna med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Sju träffar för att lära sig mer om egna och andras känslor.

Den här gruppen är till för dig som vill veta mer om egna och andras känslor.

Ett syfte är att bli bättre på att känna igen känslor hos dig själv och andra. Medvetenheten om era känslor kan öka genom att du iakttar dig själv och reflekterar över om du förstår vad du känner och varför. Om du förstår dina känslor bättre ökar förutsättningarna att kunna hantera dem om det behövs.

Känslor är komplexa och många olika komponenter är inblandade: tankar, kroppsspråk, kroppsreaktioner m.fl. Komplexiteten är en av flera orsaker till varför känslor ibland är svåra att förstå. Du har rätt att känna det du känner men vi människor behöver även lära oss vad som är okey att ge uttryck för. Att förstå känslorna lite bättre kan bidra till en bättre självkänsla.

Detta är ingen behandlande eller terapeutiskt grupp. Vi inte arbetar med djupa känslor och upplevelser från barndomen. Vi fokuserar på nuet och känslor som uppstår i vardagen. Gruppen kan trots att den inte är behandlingsinriktad naturligtvis väcka en hel del känslor.

Hemuppgifterna i denna grupp fokuserar på att iaktta både egna och andras känslor genom att gå på ”känslospaning”.

Vi träffas sju gånger, två timmar varje gång.

Några teman:

  • Känslornas funktion
  • Glädje
  • Ilska
  • Kärlek
  • Rädsla
  • Sorg
  • Strategier att hantera olika känslor

Så här går det till att delta i en grupp

Personer som deltar i grupper på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har alla olika kunskap och erfarenhet. Några har kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare medan andra är vana gruppdeltagare. Eventuell nervositet brukar släppa snabbt.

Det är olika hur bekväm man känner sig med autismdiagnosen. Vissa känner igen sig direkt medan andra kan känna sig tveksamma till om den verkligen stämmer. Det är okej att delta i grupp även om man är lite tveksam.

 

Du behöver en remiss för att delta

Om du vill delta i den här gruppen behöver du få en remiss från ett habiliteringscenter.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 18 år och äldre, KKC vuxenteamet