Vänskapsgrupp – för vuxna med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Fyra träffar om vänskap mellan människor.

Den här gruppen är till för dig som vill lära dig mer om vänskap mellan människor. Du får veta mer om vad som är viktigt för att få vänner, upprätthålla vänskap och att fundera över när det är dags att avsluta en dålig vänskap.

Det kan vara svårt med vänskap och ofta har vi inte så många riktigt nära vänner. Vi behöver vara rädda om dem vi har för att kunna behålla dem. Vi behöver samtidigt också värna om oss själva så vi inte far illa i dåliga vänskapsrelationer.

Vi tar upp olika strategier som kan vara användbara för att få och behålla vänner men även att för kunna avsluta vänskap på ett bra sätt.
Det ingår en hemuppgift till varje tema.

Vi träffas fyra gånger, ca två timmar varje gång.

Några teman:

  • Vad innebär vänskap
  • Olika nivåer av vänskap
  • Att förstå egna och andras behov
  • Empati – Förstå hur andra kan känna
  • Mentalisering – Att ta andras perspektiv
  • Ömsesidighet
  • Självkänsla
  • Kompromisser och anpassning
  • När vänskapen inte fungerar

Så här går det till att delta i en grupp

Personer som deltar i grupper på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har alla olika kunskap och erfarenhet. Några har kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare medan andra är vana gruppdeltagare. Eventuell nervositet brukar släppa snabbt.

Det är olika hur bekväm man känner sig med autismdiagnosen. Vissa känner igen sig direkt medan andra kan känna sig tveksamma till om den verkligen stämmer. Det är okej att delta i grupp även om man är lite tveksam.

 

Du behöver en remiss för att delta

Om du vill delta i den här gruppen behöver du få en remiss från ett habiliteringscenter.

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 18 år och äldre, KKC vuxenteamet