För barn 9-12 år: Skills - Utbildning om adhd/add

  • Adhd-center, Rosenlund

Grupp för barn mellan 9–12 år som vill lära sig mer om adhd, vad som kan bli problem och hur en kan ta kontroll över vardagen. Under utbildningen får en lära sig mer och träffa andra jämnåriga som också har adhd/add. Vid tillfällena deltar barnen tillsammans med en förälder.

Utbildningen omfattar två träffar och varje tillfälle är en och en halv timme långt. Skills riktar sig endast till barn som vet om att de har adhd. Från och med höstterminen 2023 finns det olika Skillsgrupper för barn med add respektive adhd.

Vi rekommenderar varmt att du som förälder tidigare gått Adhd-centers grundkurs.

Avbokning och återbud

Om ni har anmält er men inte kan delta på kursen, vänligen avboka så snart som möjligt. Platsen kan då gå till någon annan.

Om ni får förhinder och inte kan närvara på en träff, lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. 

Habilitering, Adhd/add, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Adhd-center