Listen

Adhd-centers kurskatalog

Filtrera

Filtrering

Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Återställ

Denna digitala fördjupning ges via Adhd-center mellan 20 november till 11 december

Denna digitala fördjupningskurs ger dig konkreta verktyg för att förbättra kommunikationen till din tonåring. En viktig del i kursen är att stärka din relation till din tonåring genom att anpassa din kommunikationsstil. Du kommer få öva på detta genom att fånga goda stunder och validera/bekräfta din tonåring på ett effektivt sätt. Kunskap om känsloreglering, att hantera starka känslor och planering framåt ingår också i kursen. Önskar du erfarenhetsutbyte med andra föräldrar, anmäl dig istället till vår fördjupning på plats.

Se mer

Grundkursen ges flera gånger per termin på Adhd-center

För föräldrar till barn och tonåringar upp till 17 år med adhd/add. En kurs med kunskap om adhd/add, strategier i vardagen och samhällets stöd. Teori varvas med diskussioner under fem träffar på tre timmar. Kursen hålls uppdelad i olika grupper för adhd och add, samt för föräldrar till barn upp till 12 år respektive föräldrar till tonåringar 13-17 år.

Se mer

Den digitala grundkursen ges flera gånger per termin på Adhd-center

För föräldrar till barn och tonåringar upp till 17 år med adhd/add. En kurs med kunskap om adhd/add, strategier i vardagen och samhällets stöd. Kursen innehåller filmer, kunskaps- och reflektionsfrågor samt hemuppgifter. Kursen finns i olika format för föräldrar till barn upp till 12 år respektive föräldrar till tonåringar 13-17 år.

Se mer

Skills för barn mellan 9 och 12 år ges flera gånger per termin på Adhd-center

Grupp för barn mellan 9–12 år som vill lära sig mer om adhd, vad som kan bli problem och hur en kan ta kontroll över vardagen. Under utbildningen får en lära sig mer och träffa andra jämnåriga som också har adhd/add. Vid tillfällena deltar barnen tillsammans med en förälder.

Se mer

Heldagskursen för mor- och farföräldrar ges flera gånger per termin på Adhd-center

Heldagskurs (klockan 9-15) speciellt för mor- och farföräldrar. Du som mor- eller farförälder kommer att få grundkunskaper om adhd och add utifrån ett familjeperspektiv. Föreläsningspassen varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte med fokus på hur mor- och farföräldrar kan stödja barnet med adhd samt dess syskon och föräldrar. Kursen hålls på Adhd-center.

Se mer

Heldagskursen för mor- och farföräldrar ges flera gånger per termin på Adhd-center

Heldagskurs (klockan 9-15) speciellt för mor- och farföräldrar. Du som mor- eller farförälder kommer att få grundkunskaper om adhd och add utifrån ett familjeperspektiv. Föreläsningspassen varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte med fokus på hur mor- och farföräldrar kan stödja ungdomen med adhd samt dess syskon och föräldrar. Kursen hålls på Adhd-center.

Se mer

Informationsträffar för syskon från flera gånger per termin på Adhd-center

En träff med kunskap och erfarenhetsutbyte för syskon till barn och ungdomar med adhd och add

Se mer

Skills för tonåringar mellan 13 och 17 år ges flera gånger per termin på Adhd-center

Ungdomsutbildning om adhd och add. Grupper för ungdomar 13-15 år respektive 15-17 år som vill lära sig mer om adhd, vad som kan bli problem och hur en kan ta kontroll över vardagen.

Se mer

Gruppen hålls två gånger under höstterminen

För dig som känner dig nedstämd, orolig och/eller stressad i ditt föräldraskap till ett barn med funktionsnedsättning. Föräldragruppen Navigator ACT baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en form av kognitiv beteendeterapi. I Navigator övar vi på acceptans och medveten närvaro samt att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning. Syftet är att hitta sätt som främjar mående i vardagen och i ditt föräldraskap.

Se mer

Denna digitala kurs ges via Adhd-center mellan 20 december 2023 till 3 januari 2024

Att ha ett barnbarn, en familjevän eller en brorsdotter med adhd/add kan vara förenat med många tankar och frågor. Genom den här digitala kursen får närstående veta mer om vad funktionsnedsättningen innebär. De får råd om hur de bäst kan stötta barnet med adhd/add och den övriga familjen.

Se mer

Denna digitala temaföreläsning ges via Adhd-center mellan 14 december 2023 och 11 januari 2024

En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder. Kursen riktar sig till föräldrar till barn 3-17 år med funktionsnedsättning och som tillhör habiliteringens målgrupp.

Se mer

Denna webbkurs ges via Adhd-center mellan 9 november-10 december 2023

För föräldrar och närstående till barn och vuxna med en kognitiv funktionsnedsättning. En webbkurs på cirka tre timmar om vad kognition och kognitivt stöd är med en mängd konkreta exempel.

Se mer

Denna digitala temaföreläsning ges via Adhd-center mellan 14 december 2023 och 11 januari 2024

Kursen riktar sig till dig som förälder. Den tar upp grundfakta om sömn och metoder för att förbättra barnets sömn. Inspelade föreläsningsklipp varvas med frivilliga reflektionsuppgifter.

Se mer

2023-11-13, Flera tillfällen

15 - 16.30

Adhd-center, Rosenlund

Bygger på färdigheter och strategier från dialektisk beteendeterapi. Om dina känslor tar över och ställer till det för dig i vardagen så kommer denna känsloskola att vara till stor hjälp. Syftet med känsloskolan är att få kunskap och öva färdigheter för att hantera sina känslor. Du kommer få lära dig om känslor, öva och diskutera med andra tonåringar om olika situationer där känslor uppstår. Övningarna mellan gångerna handlar om att du övar saker som är relevanta för dig i din vardag.

Se mer

2023-11-30, Flera tillfällen

9 - 12

Aulan, Rosenlund

Denna workshop inleds med en sortering av striderna som uppstår med ditt barn/din tonåring. Därefter får du som förälder välja ett område du vill problemlösa kring hemma tillsammans med barnet/tonåringen. Metoder och strategier för hur det ska gå till diskuteras och konkretiseras.

Se mer

2023-12-04

9 - 12

Aulan, Rosenlund

Det är vanligt att barn och ungdomar med autism även har adhd/add. Har du gått en grundkurs om autism på Kurs- och kunskapscenter, eller Adhd-centers grundkurs, kan du ta del av detta tillfälle för att komplettera med kunskap om adhd/add respektive autism. Vi tar upp vad som utgör svårigheterna med respektive diagnos och hur det påverkar individen.

Se mer

2023-12-05

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Föreläsningen handlar om olika sätt att hantera vardagen som vuxen med adhd. Konkreta strategier och praktiska råd presenteras. Föreläsningen vänder sig till vuxna med egen diagnos samt personer som lever med eller nära en annan vuxen med adhd.

Se mer

2023-12-12

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Många med adhd kan ha nytta av läkemedel för att minska sina adhd-symtom. Ellie Eleftheria Vasiladioti, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri presenterar aktuell kunskap om medicinsk behandling vid adhd hos barn och ungdomar. Hon går igenom vilka preparat som finns, hur de verkar och vanliga biverkningar.

Se mer

2024-01-15

9 - 12

Aulan, Rosenlund

Det är vanligt att barn och ungdomar med autism även har adhd/add. Har du gått en grundkurs om autism på Kurs- och kunskapscenter, eller Adhd-centers grundkurs, kan du ta del av detta tillfälle för att komplettera med kunskap om adhd/add respektive autism. Vi tar upp vad som utgör svårigheterna med respektive diagnos och hur det påverkar individen.

Se mer

1/1