Listen

Adhd-centers kurskatalog

Filtrera

Filtrering

Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Återställ

Grundkursen ges flera gånger per termin på Adhd-center

En grundkurs för föräldrar till barn eller tonåringar upp till 17 år med add (adhd, huvudsakligen ouppmärksam form). En kurs med kunskap om adhd/add, strategier i vardagen och samhällets stöd.

Se mer

Grundkursen ges flera gånger per termin på Adhd-center

En grundkurs för föräldrar till barn eller tonåringar upp till 17 år med adhd. En kurs med kunskap om adhd/add, strategier i vardagen och samhällets stöd.

Se mer

Den digitala grundkursen ges flera gånger per termin på Adhd-center

En grundkurs för föräldrar till barn eller tonåringar upp till 17 år med adhd. En kurs med kunskap om adhd/add, strategier i vardagen och samhällets stöd. Med undertexter på svenska eller engelska.

Se mer

Denna träff ges flera gånger per termin

En träff för barn mellan 9–12 år där två tonåringar berättar om hur det är för dem att leva med add respektive adhd. De tar upp egna erfarenheter, styrkor, svårigheter och strategier för att hantera vardagen.

Se mer

Skills för barn mellan 9 och 12 år ges flera gånger per termin på Adhd-center

Barnutbildning om adhd och add. Grupper för barn 9–12 år som vill lära sig mer om adhd och hur en kan ta kontroll över vardagen. Vid tillfällena deltar barnen tillsammans med en förälder.

Se mer

Heldagskursen för mor- och farföräldrar ges flera gånger per termin på Adhd-center

Heldagskurs speciellt för mor- och farföräldrar på Adhd-center. Du som mor- eller farförälder kommer att få grundkunskaper om adhd och add utifrån ett familjeperspektiv och få diskutera hur du kan vara ett stöd.

Se mer

Heldagskursen för mor- och farföräldrar ges flera gånger per termin på Adhd-center

Heldagskurs speciellt för mor- och farföräldrar på Adhd-center. Du som mor- eller farförälder kommer att få grundkunskaper om adhd och add utifrån ett familjeperspektiv och få diskutera hur du kan vara ett stöd.

Se mer

Informationsträffar för syskon från flera gånger per termin på Adhd-center

En träff med kunskap och erfarenhetsutbyte för syskon till barn och ungdomar med adhd och add

Se mer

Skills för tonåringar mellan 13 och 17 år ges flera gånger per termin på Adhd-center

Ungdomsutbildning om adhd och add. Grupper för ungdomar 13-15 år respektive 15-17 år som vill lära sig mer om adhd, vad som kan bli problem och hur en kan ta kontroll över vardagen.

Se mer

Denna fördjupande träff ges vid flera tillfällen under vårterminen

Det är vanligt att barn och ungdomar med autism även har adhd/add. Vi fördjupar oss i diagnoserna och du får möjlighet att byta erfarenheter med andra föräldrar till barn och tonåringar med dubbeldiagnos.

Se mer

Kurser och föreläsningar ges under terminen på Rinkeby Folkets hus

Vi erbjuder nu kurser och föreläsningar om adhd för föräldrar och barn lokalt i Järvaområdet.

Se mer

Gruppen hålls två gånger under vårterminen

För dig som känner dig nedstämd, orolig och/eller stressad i ditt föräldraskap till ett barn med funktionsnedsättning. Föräldragruppen Navigator ACT baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Se mer

Denna digitala kurs ges via Adhd-center mellan 19 och 26 juni

Att ha ett barnbarn, en familjevän eller en brorsdotter med adhd/add kan vara förenat med många tankar och frågor. Genom kursen kan du lära dig mer om vad funktionsnedsättningen innebär och hur du kan vara ett stöd.

Se mer

2024-05-23, Flera tillfällen

9 - 12

Adhd-center, Rosenlund

Att uppmuntra det man vill se mer i barnets beteende, fånga goda stunder samt validering är hjälpsamma strategier. De syftar till att stärka relationen till ditt barn, stärka barnets självkänsla, förbättra samarbetet samt minska konflikter er emellan.

Se mer

2024-05-24, Flera tillfällen

13 - 16

Aulan, Rosenlund

I denna fördjupning går vi igenom metoder som underlättar för dig att bevara lugnet och metoder att hantera barnets/tonåringens starka känslor.

Se mer

2024-05-27, Flera tillfällen

15 - 16.30

Rinkeby Folkets hus, Skårbygränd 1, Spånga

Barnutbildning om adhd och add. Grupper för barn 9–12 år som vill lära sig mer om adhd och hur en kan ta kontroll över vardagen. Vid tillfällena deltar barnen tillsammans med en förälder.

Se mer

2024-05-28

17 - 19.30

Aulan, Rosenlund

Många med adhd kan ha nytta av läkemedel för att minska sina adhd-symtom. Under föreläsningen får du lära dig mer om medicinsk behandling vid adhd för barn och ungdomar, preparat och vanliga biverkningar.

Se mer

2024-06-14

13 - 16

Aulan, Rosenlund

Föreläsningen ger grundläggande kunskap om adhd och add med fokus på strategier för dig som arbetar med barn och ungdomar. Du får även tips på litteratur och hemsidor så att du kan gå vidare och lära dig mer om adhd och add efter föreläsningen.

Se mer

2024-06-17

15 - 16.30

Rinkeby Folkets hus, Skårbygränd 1, Spånga

En träff för barn mellan 9–12 år där två tonåringar berättar om hur det är för dem att leva med add respektive adhd. De tar upp egna erfarenheter, styrkor, svårigheter och strategier för att hantera vardagen.

Se mer

1/1