Listen

Adhd-centers kurskatalog

Filtrera

Filtrering

Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Återställ

Denna digitala fördjupning ges via Adhd-center mellan 20 november till 11 december

Denna digitala fördjupningskurs ger dig konkreta verktyg för att förbättra kommunikationen till din tonåring. En viktig del i kursen är att stärka din relation till din tonåring genom att anpassa din kommunikationsstil. Du kommer få öva på detta genom att fånga goda stunder och validera/bekräfta din tonåring på ett effektivt sätt. Kunskap om känsloreglering, att hantera starka känslor och planering framåt ingår också i kursen. Önskar du erfarenhetsutbyte med andra föräldrar, anmäl dig istället till vår fördjupning på plats.

Se mer

Grundkursen ges flera gånger per termin på Adhd-center

För föräldrar till barn och tonåringar upp till 17 år med adhd/add. En kurs med kunskap om adhd/add, strategier i vardagen och samhällets stöd. Teori varvas med diskussioner under fem träffar på tre timmar. Kursen hålls uppdelad i olika grupper för adhd och add, samt för föräldrar till barn upp till 12 år respektive föräldrar till tonåringar 13-17 år.

Se mer

Den digitala grundkursen ges flera gånger per termin på Adhd-center

För föräldrar till barn och tonåringar upp till 17 år med adhd/add. En kurs med kunskap om adhd/add, strategier i vardagen och samhällets stöd. Kursen innehåller filmer, kunskaps- och reflektionsfrågor samt hemuppgifter. Kursen finns i olika format för föräldrar till barn upp till 12 år respektive föräldrar till tonåringar 13-17 år.

Se mer

Denna träff ges tre gånger under höstterminen

En träff för barn mellan 9–12 år där två tonåringar berättar om hur det är för dem att leva med add respektive adhd. De tar upp egna erfarenheter, styrkor, svårigheter och strategier för att hantera vardagen. Träffen är en och en halv timme lång.

Se mer

Skills för barn mellan 9 och 12 år ges flera gånger per termin på Adhd-center

Grupp för barn mellan 9–12 år som vill lära sig mer om adhd, vad som kan bli problem och hur en kan ta kontroll över vardagen. Under utbildningen får en lära sig mer och träffa andra jämnåriga som också har adhd/add. Vid tillfällena deltar barnen tillsammans med en förälder.

Se mer

Heldagskursen för mor- och farföräldrar ges flera gånger per termin på Adhd-center

Heldagskurs (klockan 9-15) speciellt för mor- och farföräldrar. Du som mor- eller farförälder kommer att få grundkunskaper om adhd och add utifrån ett familjeperspektiv. Föreläsningspassen varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte med fokus på hur mor- och farföräldrar kan stödja barnet med adhd samt dess syskon och föräldrar. Kursen hålls på Adhd-center.

Se mer

Heldagskursen för mor- och farföräldrar ges flera gånger per termin på Adhd-center

Heldagskurs (klockan 9-15) speciellt för mor- och farföräldrar. Du som mor- eller farförälder kommer att få grundkunskaper om adhd och add utifrån ett familjeperspektiv. Föreläsningspassen varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte med fokus på hur mor- och farföräldrar kan stödja ungdomen med adhd samt dess syskon och föräldrar. Kursen hålls på Adhd-center.

Se mer

Informationsträffar för syskon från flera gånger per termin på Adhd-center

En träff med kunskap och erfarenhetsutbyte för syskon till barn och ungdomar med adhd och add

Se mer

Skills för tonåringar mellan 13 och 17 år ges flera gånger per termin på Adhd-center

Ungdomsutbildning om adhd och add. Grupper för ungdomar 13-15 år respektive 15-17 år som vill lära sig mer om adhd, vad som kan bli problem och hur en kan ta kontroll över vardagen.

Se mer

Denna digitala fördjupning ges via Adhd-center mellan 9-23 november

Många föräldrar till barn och tonåringar med adhd eller add upplever att en av de största utmaningarna i föräldraskapet är att bevara sitt lugn. Många barn har känsloutbrott som försvårar situationerna. Här går vi igenom metoder som underlättar för dig att bevara lugnet och metoder att hantera barnets/tonåringens starka känslor. Denna kurs ges i digitalt format. Önskar du erfarenhetsutbyte med andra föräldrar, anmäl dig istället till vår fördjupning på plats.

Se mer

Gruppen hålls två gånger under höstterminen

För dig som känner dig nedstämd, orolig och/eller stressad i ditt föräldraskap till ett barn med funktionsnedsättning. Föräldragruppen Navigator ACT baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en form av kognitiv beteendeterapi. I Navigator övar vi på acceptans och medveten närvaro samt att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning. Syftet är att hitta sätt som främjar mående i vardagen och i ditt föräldraskap.

Se mer

Denna digitala kurs ges via Adhd-center mellan 29 juni och 6 juli

Att ha ett barnbarn, en familjevän eller en brorsdotter med adhd/add kan vara förenat med många tankar och frågor. Genom den här digitala kursen får närstående veta mer om vad funktionsnedsättningen innebär. De får råd om hur de bäst kan stötta barnet med adhd/add och den övriga familjen.

Se mer

Denna digitala kurs ges via Adhd-center mellan 20-27 december

Att ha ett barnbarn, en familjevän eller en brorsdotter med adhd/add kan vara förenat med många tankar och frågor. Genom den här digitala kursen får närstående veta mer om vad funktionsnedsättningen innebär. De får råd om hur de bäst kan stötta barnet med adhd/add och den övriga familjen.

Se mer

Denna digitala temaföreläsning ges via Adhd-center mellan 27 september och 11 oktober

En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder. Kursen riktar sig till föräldrar till barn 3-17 år med funktionsnedsättning och som tillhör habiliteringens målgrupp.

Se mer

Denna digitala temaföreläsning ges via Adhd-center mellan 27 september och 11 oktober

Kursen riktar sig till dig som förälder. Den tar upp grundfakta om sömn och metoder för att förbättra barnets sömn. Inspelade föreläsningsklipp varvas med frivilliga reflektionsuppgifter.

Se mer

Denna digitala temaföreläsning ges via Adhd-center mellan 12-19 september

Digital kurs där du som förälder får ta del av strategier och hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Exempel på hjälpmedel som du får kunskap om är: scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser som kan underlätta och hjälpa barnet till större självständighet. Vi går igenom vad som ofta ställer till problem samt hur man kan få tillgång till hjälpmedel och andra användbara produkter. Välj version av denna kurs utifrån åldern på ditt barn.

Se mer

2023-05-10, Flera tillfällen

17 - 19

Stora salen, Adhd-center, Rosenlund

Kursen ger dig kunskap om diagnosen och du får tips på hur du kan få vardagen att fungera bättre. Du får träffa andra unga vuxna med adhd och dela erfarenheter med dem. Du har möjlighet att ta med en närstående om du önskar.

Se mer

2023-06-02

13 - 16

Aulan, Rosenlund

Föreläsningen ger grundläggande kunskap om adhd och add med fokus på strategier för dig som arbetar med barn och ungdomar. Du får även tips på litteratur och hemsidor så att du kan gå vidare och lära dig mer om adhd och add efter föreläsningen.

Se mer

2023-08-30, Flera tillfällen

13 - 16

Aulan, Rosenlund

Att uppmuntra det man vill se mer i barnets beteende, fånga goda stunder samt validering är hjälpsamma strategier. De syftar till att stärka relationen till ditt barn, stärka barnets självkänsla, förbättra samarbetet samt minska konflikter er emellan.

Se mer

2023-09-06, Flera tillfällen

13 - 16

Stora salen, Adhd-center, Rosenlund

Syftet med denna fördjupning är att förbättra kommunikationen med sin tonåring, stärka relationen och fånga goda stunder. Du kommer att få ta del av flera olika kommunikationssätt och lära dig mer om att bekräfta/validera din tonåring och dig själv i olika situationer. Kunskap om känsloreglering ingår också. Du avslutar med att göra en plan för hur du arbetar vidare på egen hand efter kursen.

Se mer

2023-09-12

17 - 19

Stora salen, Adhd-center, Rosenlund

Många med adhd kan ha nytta av läkemedel för att minska sina adhd-symtom. Ellie Eleftheria Vasiladioti, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri presenterar aktuell kunskap om medicinsk behandling vid adhd hos barn och ungdomar. Hon går igenom vilka preparat som finns, hur de verkar och vanliga biverkningar.

Se mer

2023-09-26, Flera tillfällen

9 - 12

Aulan, Rosenlund

Många föräldrar till barn och tonåringar med adhd eller add upplever att en av de största utmaningarna i föräldraskapet är att bevara sitt lugn. Många barn har känsloutbrott som försvårar situationerna. Här går vi igenom metoder som underlättar för dig att bevara lugnet och metoder att hantera barnets/tonåringens starka känslor. Kursen ges som workshop på Rosenlund. Kursen kommer senare under vårterminen även att finnas i digitalt format.

Se mer

2023-09-26

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Har du ett barn eller en tonåring som tillbringar många timmar framför en skärm? Många föräldrar önskar strategier för att få mer koll på sina barns och tonåringars skärmanvändning. Denna workshop är en möjlighet till att dela med sig av strategier och även ta del av andras. Leder workshopen gör Camilla Ekstrand som är legitimerad psykolog och enhetschef på Adhd-center.

Se mer

2023-10-03, Flera tillfällen

9 - 12

Aulan, Rosenlund

Många föräldrar till barn och tonåringar med adhd/add beskriver en tillvaro kantad av återkommande konflikter eller låsningar. I denna fördjupning på två träffar går vi igenom strategier för att lättare förstå varför vissa icke önskade beteenden hos barnet förstärks, hur adhd-symtomen inverkar och vad man kan göra för att förebygga och hantera svåra situationer. Kursen ges som workshop på Rosenlund.

Se mer

2023-10-03

17 - 19

Aulan, Adhd-center, Rosenlund

Camilla Ekstrand, psykolog och enhetschef på Adhd-center tillsammans med Eleftheria Vasiladioti, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, föreläser om hur barn och tonåringar med adhd kan motiveras till medicinsk behandling, gruppinsatser eller samtalsbehandling.

Se mer

2023-10-10

17 - 19.30

Aulan, Rosenlund

Föräldrar som har barn med adhd upplever ofta stress i vardagen. Hur förhindrar man då att själv bli utmattad? Vad är viktigt att tänka på när man är förälder till ett barn med adhd där tillvaron ofta är prövande för både barn och förälder? Föreläsningen belyser hur långvarig stress yttrar sig, belyser både risk- och friskfaktorer samt ger tips på hur man hanterar ett föräldraskap som ofta är utmanande. Föreläsaren Bella Stensnäs är psykolog med lång erfarenhet av arbete med stressrelaterad ohälsa.

Se mer

2023-10-17

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Emma Linna, psykolog och specialist i psykologisk behandling, föreläser om hur adhd kan yttra sig hos flickor och kvinnor, hur vanligt det är, hormoners påverkan samt om psykiatriska bekymmer som ofta kan förekomma samtidigt.

Se mer

2023-10-20

13.30 - 15

Adhd-center, Rosenlund

Studiebesök för dig som arbetar inom exempelvis sjukvård eller socialtjänst och vill veta mer om Adhd-center och hur vi jobbar.

Se mer

2023-10-24

9 - 12

Aulan, Rosenlund

Föreläsningen ger grundläggande kunskap om adhd och add med fokus på strategier för dig som arbetar med barn och ungdomar. Du får även tips på litteratur och hemsidor så att du kan gå vidare och lära dig mer om adhd och add efter föreläsningen.

Se mer

2023-10-24, Flera tillfällen

17 - 19

Stora salen, Adhd-center, Rosenlund

Kursen ger dig kunskap om diagnosen och du får tips på hur du kan få vardagen att fungera bättre. Du får träffa andra unga vuxna med adhd och dela erfarenheter med dem. Du har möjlighet att ta med en närstående om du önskar.

Se mer

2023-11-10, Flera tillfällen

13 - 16

Aulan, Rosenlund

Att få till vardagen kan vara svårt för många familjer där en eller flera har adhd. Denna fördjupning riktar sig till föräldrar som vill fördjupa sig i strategin ”Struktur i vardagen” och som även vill lära sig med om hur man kan kartlägga barnets/tonåringens vardag utifrån ett energiperspektiv.

Se mer

2023-11-13, Flera tillfällen

15 - 16.30

Adhd-center, Rosenlund

Bygger på färdigheter och strategier från dialektisk beteendeterapi. Om dina känslor tar över och ställer till det för dig i vardagen så kommer denna känsloskola att vara till stor hjälp. Syftet med känsloskolan är att få kunskap och öva färdigheter för att hantera sina känslor. Du kommer få lära dig om känslor, öva och diskutera med andra tonåringar om olika situationer där känslor uppstår. Övningarna mellan gångerna handlar om att du övar saker som är relevanta för dig i din vardag.

Se mer

2023-11-24

14 - 16

Adhd-center, Rosenlund

Studiebesök för dig som arbetar inom exempelvis sjukvård eller socialtjänst och vill veta mer om Adhd-center och hur vi jobbar.

Se mer

2023-11-30, Flera tillfällen

9 - 12

Aulan, Rosenlund

Denna workshop inleds med en sortering av striderna som uppstår med ditt barn/din tonåring. Därefter får du som förälder välja ett område du vill problemlösa kring hemma tillsammans med barnet/tonåringen. Metoder och strategier för hur det ska gå till diskuteras och konkretiseras.

Se mer

2023-12-05

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Föreläsningen handlar om olika sätt att hantera vardagen som vuxen med adhd. Konkreta strategier och praktiska råd presenteras. Föreläsningen vänder sig till vuxna med egen diagnos samt personer som lever med eller nära en annan vuxen med adhd.

Se mer

2023-12-08

13 - 16

Aulan, Rosenlund

Föreläsningen ger grundläggande kunskap om adhd och add med fokus på strategier för dig som arbetar med barn och ungdomar. Du får även tips på litteratur och hemsidor så att du kan gå vidare och lära dig mer om adhd och add efter föreläsningen.

Se mer

2023-12-12

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Många med adhd kan ha nytta av läkemedel för att minska sina adhd-symtom. Ellie Eleftheria Vasiladioti, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri presenterar aktuell kunskap om medicinsk behandling vid adhd hos barn och ungdomar. Hon går igenom vilka preparat som finns, hur de verkar och vanliga biverkningar.

Se mer

1/1