Kurs i Järva för barn 9-12 år: Skills - barnutbildning om adhd/add (två träffar)

  • 2024-05-27

  • 15 - 16.30

  • Rinkeby Folkets hus, Skårbygränd 1, Spånga

Barnutbildning om adhd och add. Grupper för barn 9–12 år som vill lära sig mer om adhd och hur en kan ta kontroll över vardagen. Vid tillfällena deltar barnen tillsammans med en förälder.

Skills är en grundläggande utbildning om adhd/add som tar upp vad som kan bli svårt när man har adhd och hur man kan ta kontroll över vardagen. Under utbildningen får du tillfälle att lära dig mer och träffa andra jämnåriga som också har adhd/add. Gruppen för barn 9-12 år omfattar två träffar som är en och en halv timme långa med 1-2 pauser. 

Skills riktar sig ENDAST till barn som vet om att de har adhd och som vill lära sig mer om sin diagnos. 

Träffarna bygger på varandra, där träff 1 ger grundläggande information om adhd och träff 2 tar upp information om hjälpare i vardagen. 

Datum och tider:

27 maj och 3 juni klockan 15:00-16:30.

Praktisk information

För vissa av våra kurser behöver ditt barn vara inskrivet hos oss för att vi ska kunna registrera besöket i barnets patientjournal.

Du som är vårdnadshavare kan skicka in ansökan för ditt barn till Adhd-center via 1177 genom länken nedan:

Ansök till Adhd-center i Stockholm - via 1177.se

Du får sedan tillgång till en digital välkomstinformation eller en välkomstträff per telefon med tolk. Därefter får du tillgång till vårt kursbokningssystem PingPong.

Behöver du hjälp med att skriva in ditt barn?

Kontakta gärna oss via telefonnummer 08-123 355 30 om du vill ha hjälp med anmälan till kursen och inskrivning på Adhd-center. Vi kan då ta emot anmälan per telefon och hjälpa dig att skriva in ditt barn i samband med kursen. 

Anmälan och avbokning

Om du har anmält dig men inte kan närvara, kom ihåg att lämna avanmäla dig eller lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till kursen i vårt anmälningssystem PingPong.

Om du får problem med kursanmälan, kontakta oss på kurser.adhd.slso@regionstockholm.se

Habilitering, Adhd/add, Barn, Person med funktionsnedsättning, Adhd-center