Boot-camp för barn och ungdomar

  • Motorik- och träningscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

I början av sommarlovet har vi en Boot-camp med utomhusträning för dig mellan 7 och 17 år och som har en rörelsenedsättning.

Vi startar direkt efter skolavslutningen och ses två till tre träningspass per vecka under 3-4 veckor. Träning syftar till att du ska komma upp i de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet.

Varje träningspass har olika fokus, till exempel kondition, balans, styrka och rörlighet.

Träningen anpassas utifrån dina förutsättningar. Träningen sker utomhus i alla väder.

Har du en medföljare ska hen kunna delta i träningen.

Mer information och anmälan
Kontakta din fysioterapeut på habiliteringscentret för remiss till Boot-camp på Motorik- och träningscenter

För frågor: 08-123 351 55, vardagar 09.00-10.00

Motorik- och träningscenter

Vi har också en Boot-camp för vuxna.

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Barn, Person med funktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Rörelsenedsättning, Motorik- och träningscenter, 7-17 år