Autism hos vuxna, en föreläsningsserie för dig som är anhörig till någon med autism

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Föreläsningsserie i tre delar som vänder sig till dig som är anhörig till en vuxen person med diagnos inom autismspektrumet utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.

Föreläsningsserien utgår från hur aktuell forskning beskriver autism idag och lyfter teman som bemötande och olika sätt att fungera. Vidare vilka områden som är vanliga att behöva stöd inom och som kan vara bra som anhörig att känna till. Det är bra om du kan delta alla tillfällena då de hör ihop.

Föreläsningarna leds av personal från Habiliteringens kurs-och kunskapscenters vuxenteam, med erfarenhet av att leda grupper för vuxna med autismdiagnos.

Innehåll:

  • Träff 1 - Diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning – Vad innebär det?
  • Träff 2 - Bemötande och förhållningssätt – Olika sätt att fungera
  • Träff 3 - Struktur i vardagen – Stöd som kan underlätta

Plats: Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Stockholm, plan 3

Anmälan

Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla som har en anhörig med autism. 

Det är bra om du har möjlighet att komma vid alla tre tillfällen eftersom de delvis hänger ihop. Det är dock inget krav.

Ta med dig ID-kort till första träffen och kom en stund före föreläsningen så vi hinner bocka av dig på deltagarlistan. Du måste ha fyllt 18 år för att delta.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Vuxen, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 18 år och äldre, KKC vuxenteamet, Anhöriginsats