Tolkstöd från Taltjänst

Du kan ha olika behov av stöd vid din kommunikation beroende på situation. Vi utgår ifrån ditt kommunikationssätt och anpassar tolkningen utifrån detta. För att kunna utföra uppdrag lär vi känna våra klienter och deras sätt att kommunicera.

Talstöd 

  • Taltjänsttolken kan förtydliga eller komplettera ofullständigt tal.
  • Taltjänsttolken kan upprepa, anpassa tempo, omformulera, använda skrift, tecken, eller bildstöd för att öka förståelsen.
  • Taltjänsttolken kan förmedla budskap från alternativa kommunikationssätt som skrift, symbolspråk eller bildspråk, gester eller mimik.

Lässtöd 

  • Taltjänsttolken kan läsa upp text, förklara ord och förtydliga innehåll. Även här kan tolken använda alternativ kommunikation för att öka förståelsen.

Du kan använda Taltjänst för att exempelvis läsa brev, e-post eller söka information på Internet.

Skrivstöd

  • Taltjänsttolken skriver på uppdrag av dig. Det kan exempelvis vara brev, ansökningar, blanketter, överklaganden, minnesanteckningar eller punkter inför möten och telefonsamtal. Anteckningar skrivs utifrån hur du vill ha dem.

Texten kan exempelvis skrivas i lättläst form, kompletterad med bilder eller symboler. Ett tydligt teckensnitt, större teckenstorlek, distinkt styckesindelning och punktlistor kan också öka tillgängligheten.

Film om Taltjänst 

​I samarbete mellan Taltjänst i Uppsala och Taltjänst i Stockholm gjordes en film som beskriver vårt arbete tillsammans med klienter i olika situationer.

Film om vårt arbete

Här kan du se en film som beskriver en typ av uppdrag vi kan ha. Filmen är producerad i Västra Götalandsregionen.

 

Vanliga frågor till Taltjänst

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna som kommer till oss.