Träningsteam för barn

På Motorik- och träningscenter finns ett träningsteam för barn och ungdomar till och med 17 år. I teamet arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter och instruktörer. Till oss kommer du via remiss från något av Habilitering & Hälsas habiliteringscenter för barn.

Så går träningen till

Insatserna vi ger består av tre delar, där du/ditt barn beroende på vad du/ditt barn behöver deltar i olika delar. Tiden för träningen är max 6 månader. 

Del 1

Tillsammans med sjukgymnast/fysioterapeut utformas träningsinnehållet utifrån bedömning och målsättning. Ni planerar vad du/ditt barn kommer att behöva för att träningen ska fungera för dig/hen och tränar.

Del 2

Träningen utförs mer på egen hand i Motorik- och träningscenters lokaler. Instruktör/sjukgymnast/fysioterapeut planerar tillsammans med dig/ditt barn regelbundna uppföljningar och ger det stöd du/ditt barn behöver för att arbeta vidare mot ditt/hens mål.

Vi börjar tillsammans fundera på hur du/ditt barn ska kunna fortsätta träna och vara fysiskt aktiv efter insatsen på Motorik- och träningscenter.

Del 3

Fokus ligger på att ge dig/ditt barn stöd att hitta träningsalternativ utanför Motorik- och träningscenter och/eller överföring tillbaka till sjukgymnast/fysioterapeut på habiliteringscenter. Instruktör/sjukgymnast/fysioterapeut fortsätter att följa upp tillsammans med dig/ditt barn.

Vi på träningsteamet för barn

Ann Söderlund, sjukgymnast
Anna Dejler, sjukgymnast
Ingrid Roslinde, sjukgymnast
Magnus Backe, instruktör

Träna själv - tips från träningsteamen

En hel del träning kan du göra på egen hand. Här ger vi tips på övningar du kan göra hemma eller som ute-träning. För dig som använder rullstol eller tränar sittande. 

undra, träningscenter, app

App för barn om träningscentret

Undra är en liten superhjälte som tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning undrar över. Tillsammans med Undra kan du besöka vårt träningscenter. I  appen "Undra om träningscentret" kan du bland annat träna på att köra rullstol, gå på gåband och rida på en mekanisk häst. 

Undra om träningscentret på App Store 

Undra om träningscentret på Google Play