Vilket stöd finns för asylsökande och migranter?

Fråga: Vilket stöd kan asylsökande och andra migranter med funktionsnedsättning få? Vart vänder man sig för utredning, diagnos och behandling i olika åldrar?

"Det beror på om det gäller barn eller vuxna"

Alla har rätt att få vård som är av stor betydelse för sin hälsa. Det gäller barn och vuxna som söker asyl, eller är i Sverige utan tillstånd.

Asylsökande barn har rätt till habilitering

Svar: Barn och ungdomar under 18 år har rätt till all vård, regelbunden tandvård och läkemedel. Det gäller även habilitering. Barn har också rätt till stöd och anpassningar i skolan.

Stödet som Habilitering & Hälsa kan ge barn i olika åldrar beror på barnets funktionsnedsättning och behov. Det kan handla om att förmedla kunskap och förståelse till barnet själv, till föräldrarna och andra i nätverket, till exempel förskola och skola.

Barn som har en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning kan få stöd från både habiliteringen och kommunen. Habiliteringen kan också hjälpa till med närmiljön och bemötandet och vardagspedagogiken hemma och på fritiden. De kan även hjälpa till med utprovning av motoriska hjälpmedel.

Barnen kan också få hjälp att träna och utveckla sina färdigheter, såväl motoriska som kommunikativa och sociala. Familjen kan få råd om hur samhällets stöd fungerar och hur man får kontakt med kommun och myndigheter.

Utredning för barn

Barn i förskoleåldern får en första bedömning på Barnavårdscentral, BVC, som sedan kan remittera vidare för en mer fördjupad utredning på barn­sjukhus, barnläkarmottagning eller BUP-­mottagning.

Skolbarn går via elev­hälsan, som gör en första kartläggning tillsammans med pedagoger i skolan och sedan remitterar vidare till barnmedicin eller Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, om det behövs.

Asylsökande vuxna har rätt till vård som inte kan vänta

Vuxna som söker asyl, eller är här utan tillstånd, har rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Det gäller vård via vårdcentral, men inte habilitering.

 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, nummer 1, 2018 och anpassad för webb.

Skribent: Torbjörn Tenfält

Fotograf/Illustratör: Jens Magnusson