Listen

Hålla ordning - material att ladda ner

Här har vi samlat material att ladda ner som kan användas som stöd för att hålla ordning.

Filtrering

Här är Adhd-centers tipsblad om att analysera beteenden.

Se mer

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag på hur ni kan skapa bättre förutsättningar för läxläsning, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag för att planera och hålla koll på tiden, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

Här är Adhd-centers tipsblad om validering – att bekräfta barnets känslor.

Se mer

En skrift om kognitivt stöd. Skriften vänder sig till den som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Se mer

Kortfattad information om vilken hjälp man kan få av en god man / förvaltare och om hur man ansöker och så vidare.

Se mer

Grepp om livet är ett utbildningsmaterial om kognitivt stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det riktar sig främst till personal på daglig verksamhet och boende.

Se mer

Grepp om livet är ett utbildningsmaterial om kognitivt stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det riktar sig främst till personal på daglig verksamhet och boende. Del 2 innehåller formulär.

Se mer

Bilder för att underlätta sortering av tvätt.

Se mer

1/1