Föräldratips om att analysera beteenden

Tipsblad från Adhd-center

2022

Adhd-center

Habilitering, Dagliga rutiner, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Adhd/add, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Hem och hushåll

Här är Adhd-centers tipsblad om att analysera beteenden.

Barn och föräldrar hamnar ibland i utmanande situationer. Ofta handlar det om svårigheter att hantera obehagliga känslor på ett effektivt sätt. Barnets adhd kan försvåra ytterligare. Att analysera varför vissa beteenden återkommer hos barnet och dig kan hjälpa dig att hantera det bättre.

Tips för att förstå och påverka beteenden:

 1. Kartlägg barnets och ditt beteendemönster
  Ibland är det likartade situationer som triggar ilska, oro eller ledsenhet hos barnet och dig. Ett första steg är att identifiera typiska situationer som brukar resultera i att barnet skriker, svär, låser sig, undviker eller grubblar och där du som förälder inte vet hur du på bästa sätt ska agera.
 2. Välj en avgränsad situation att analysera
  Följande steg kan användas för att förstå varför vissa beteenden ofta uppstår:
  1. Situation: Sker det i skolan, hemma eller tillsammans med vissa personer? Vilken tid på dagen? Är barnet eller du uttråkat, trött eller hungrigt?
  2. Organism: Vilka tankar, känslor och kroppsliga reaktioner väcks hos barnet och dig?
  3. Beteende: Vad gör barnet och du?
  4. Konsekvenser på kort sikt: Vilken funktion fyller era beteenden? Ofta drivs beteenden av konsekvenser på kort sikt som att få något belönande eller att bli av med något jobbigt. De kortsiktiga positiva konsekvenserna ökar sannolikheten för att beteenden ska upprepas i en liknande situation. Beteendena förstärks. Det kan handla om att barnet fastnar i att skrika, vägra eller undvika för att minska obehag, tristess eller ledsenhet. Uppmärksamhet från föräldern, oavsett om den är negativ eller positiv, kan också vara förstärkande.
  5. Konsekvenser på lång sikt: Blir det några negativa konsekvenser som följd av era beteenden?
 3. Hur spelar funktionsnedsättningen in?
  Fundera på hur adhd:n spelar in. Hur påverkar kärnsymtomen impulsivitet, ouppmärksamhet och bristande aktivitetsreglering barnets förmåga att klara situationen? De brukar göra det svårt att hantera känslor, övergångar mellan aktiviteterw och att göra saker som upplevs tråkiga eller ansträngande. Psykologen Ross Greene menar att barnet sätt att bete sig oftast inte handlar om en ovilja utan om en oförmåga: ” Barn uppför sig väl om de kan” (Greene, R.W., 2016).
 4. Var går gränsen för vad du kan påverka?
  Barnets diagnos gör att vissa situationer kommer vara svåra, trots anpassningar och stöd. För många föräldrar är det en viktig process att acceptera barnets funktionsnedsättning. Att ha alltför höga krav på sig som förälder kan leda till en känsla av misslyckande om det inte blev som planerat. Kom ihåg att du är ditt barns viktigaste stöd och din insats gör stor skillnad!
 5. Vad kan du testa för att underlätta situationen?
  När analysen är klar kan det vara lättare att se vad du kan påverka och när:
  • Behöver kravet på barnet anpassas? En hjälpsam tumregel är att dra av 30% av barnet ålder när det kommer till förmåga att självständigt klara av vardagssysslor.
  • Finns det något du kan ändra under situation, i form av anpassningar som tydliga uppmaningar, tidshjälpmedel eller att förebygga låg energi?
  • Finns det något du kan ändra under kortsiktig konsekvens, i form av strategier för att bevara ditt lugn eller uppmärksamma det barnet gör i rätt riktning?
  • Går det att byta ut ett beteende mot något som fyller samma funktion? Många barn återhämtar sig när de spelar spel, men ibland kan det bli för mycket. Finns det något annat barnet kan göra för att få energi?
Tipsblad Adhd-center