Materialet Grepp om livet, del 1

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Dagliga rutiner, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Vuxen, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Intellektuell funktionsnedsättning, Hantera ekonomi, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll, Boende

Grepp om livet är ett utbildningsmaterial om kognitivt stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det riktar sig främst till personal på daglig verksamhet och boende.

Det här är första delen av två av utbildningsmaterialet Grepp om livet. Det riktar sig framför allt till personal som arbetar med personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Det är tänkt att vara ett praktiskt och konkret stöd i hur man kan gå tillväga för att skapa delaktighet och självständighet med kognitivt stöd i en daglig verksamhet eller på ett boende. 

Frågor som Grepp om livet ger svar på:

  • Hur kan personer med intellektuell funktionsnedsättning få ett mer självständigt liv?
  • Hur kan personalen runt en person med intellektuell funktionsnedsättning ta reda på vilka kognitiva utmaningar hen har i sin vardag?
  • Kan begränsningar i kognitiv förmåga kompenseras med hjälpmedel eller annat lämpligt utformat stöd?

Del 2 av Grepp om livet

 

Materialet Grepp om livet är utvecklat av en logoped och en arbetsterapeut som är verksamma inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm. Materialet utvecklades på uppdrag av dåvarande Hjälpmedelsinstitutet, nuvarande Myndigheten för delaktighet (MFD). Habilitering & Hälsa förvaltar materialet.