Webbsidor med enkla spel

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Skola, arbete och sysselsättning, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Fritid, Häfte

Ett häfte med tips på webbsidor med enkla spel för dator.

I materialet för utskrift beskrivs varje webbsida utförligt. Det finns också en QR-kod för att komma till rätt webbsida.

Webbsidor som beskrivs i materialet är:

  • Papunet
  • HelpKidzLearn
  • Anpassad YouTube (Accessible YouTube)
  • ShinyLearning
  • SENSwitcher
  • SENICT Free Resources
  • Ginger Tiger
  • Light Box
  • Switch Box Invaders
  • Tux Paint