SoL och LSS vid funktionsnedsättning

Broschyr med information om SoL och LSS.

2019

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Riktar sig till, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Vem som gör vad, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer, Grav språkstörning

Broschyr med information om SoL och LSS.

Broschyren ger information om två viktiga lagar som gäller när kommuner ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning: socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se

 

 

SoL och LSS