Sedelbilder, 200 kronor

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Hantera ekonomi, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll, Bildark

Bilder på tvåhundrakronors-sedlar att använda med budgetmallar.

Femtio små bilder på tvåhundrakronors-sedlar, att klippa ut och använda i de olika budgetmallarna.