Broschyren Samhällets stöd vid funktionsnedsättning

Broschyren innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

2018

Habilitering & Hälsa

60 kr

Habilitering, Samhällets stöd, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Riktar sig till, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Vem gör vad, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning innehåller kortfattad information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Med hjälp av den kan du orientera dig om vilket stöd som finns och hur man får del av det. Några rubriker är: ekonomiskt stöd och bidrag, stöd i vardagen och när det inte fungerar. Broschyren är en syskonbroschyr till Guide till vuxenlivet som kom våren 2018.

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se

Ett tillägg i innehållet till rubrikerna ekonomiskt stöd och bidrag / aktivitetsersättning är: För elever som har förlängd skolgång på särgymnasium går det att få aktivitetsersättning. 

Samhällets stöd vid funktionsnedsättning, omslag