Prata om att byta blöja, 9+4 ord

2022

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att byta blöja

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att byta blöja. Nio+fyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.

Pratkarta om att byta blöja, 9+4 ord