Folder om Lagunen - center för sinnesstimulering

En folder om verksamheten på lagunen

2020

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Center för sinnesstimulering - Lagunen, Rörelsenedsättning

En folder om verksamheten på lagunen

Lagunen är en behandlande verksamhet som erbjuder sinnesstimulering. Vi vänder oss till ungdomar och vuxna 13–65 år med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Lagunen - center för sinnesstimulerings folder