Kort om god man/förvaltare

Kortfattad information om god man/förvaltare

2019

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Dagliga rutiner, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Samhällets stöd, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Hantera ekonomi, Vem gör vad, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer, Hem och hushåll

Kortfattad information om vilken hjälp man kan få av en god man / förvaltare och om hur man ansöker och så vidare.

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se

Om god man och förvaltare, på funktionshindersguiden

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Kort om god man/förvaltare

 

Kort om god man/förvaltare - folder