Kort om god man/förvaltare

Kortfattad information om god man/förvaltare

2019

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning

Kortfattad information om god man/förvaltare

Kortfattad information om vilken hjälp man kan få av en god man, om hur man ansöker och så vidare.

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se

Kort om god  man/förvaltare, omslag