Tvätta händerna, instruktion

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Hygien, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter

Enkel bildinstruktion för att tvätta händerna

En enkel instruktion med fyra bilder om hur man ska tvätta händerna. Två stycken på ett ark.