Bildstöd i vården

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Bildark

DART i Västra Götalandsregion har tagit fram bildstöd med enkel text på olika språk för information och kommunikation inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Hitta färdigt bildstöd

På ingångssidan hittar du mer material:

  • hitta färdigt bildstöd
  • Lära dig om Kom Hit-projektet och om bildstöden
  • tolk och bildstöd för tolk och tolkanvändare
  • utbildning och tips
  • webbresurs för egna bildstöd
  • beställningsfunktion

Ingångssida färdigt bildstöd i vården

Dart arbetar med kommunikationsstöd, eller AKK, i olika former i Västra Götalandsregionen. Darts insatser rör nästan alltid både låg- och högteknologisk kommunikation. Stockholms motsvarighet till Dart är Habiliteringens resurscenter.