Bildark 16. Tidvisning, med klockslag

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Hantera tid, planera och genomföra, Skola, arbete och fritid, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning

Bilder på klockor med klockslag. Används med scheman.

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Tid­visning med klockor med visare ifyllda.