Årshjul med färg och text

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Hantera tid, planera och genomföra, Skola och arbete, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter

Årsöversikt i form av ett hjul. Årstider markerade med färger, månader med text.

Årsöversikt i form av ett hjul. Årstider markerade med färger, månaderna med text. Används med lösa bilder. Markera vilken månad som är aktuell just nu med en pil eller på annat sätt. Pilar finns att ladda ner.