Anpassa böcker för att underlätta bokläsning

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förskola, skola, fritidsverksamhet, Habiliteringens resurscenter, Bok, Häfte

Ett häfte med tips hur man kan locka till samspel kring böcker med anpassningar.

I sammanställningen går vi igenom olika sätt att anpassa böcker

  • Böcker med ljud. För att locka till läsning kan böcker med ljud vara ett sätt. Många böcker med ljud har ett tydligt tema som fordon eller djur som låter och finns både i enkel pekboksform och mer avancerade ljudböcker. Böcker med ljud kan passa särskilt bra för personer med synnedsättningar.
  • Böcker som känns. Böcker som går att läsa med känseln finns färdiga i bokhandeln. Ofta har böckerna olika strukturer på varje sida som man kan känna på. Det går även att göra egna anpassningar genom att använda vaxsnören och markera konturerna på föremålen i boken. Det kan passa särskilt bra till personer med synnedsättning.
  • Bläddra och lyft. Böcker med flikar och hål finns i olika varianter, de man kan lyfta och pilla i och de man bläddrar med. Flik- och hålböcker kan passa särskilt bra för personer som har svårt att bläddra i en vanlig bok. Flikarna gör boken mer intressant.
  • Boken får liv med konkreta föremål. För personer med nedsatt språkförståelse eller en intellektuell funktionsnedsättning kan konkreta föremål som passar till boken underlätta förståelsen. Genom att läsa sagan och samtidigt spela upp det som händer får sagan liv. Ett annat alternativ är att först läsa sagan och sedan återberätta den med figurerna.
  • Böcker med tecken. Att använda Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, är hjälpsamt för att öka språkförståelsen och ge barnet tecken för att kunna uttrycka mer. Det finns många barnböcker som är färdiganpassade med teckenbilder. Böckernas teckenbilder fungerar främst som stöd för den som läser boken i dennes tecknande. Vilken bok som helst blir teckenanpassad om du lär dig lämpliga tecken och sedan använder dem när du läser!
  • Var med och läs med bilder till boken. För att möjliggöra mer aktiv bokläsning kan bilder till boken vara ett sätt att få till ett samspel. Genom att matcha små bilder med bilderna i boken behöver personen stanna upp och faktiskt titta vad som är på bilderna i boken. Det blir ett lugnare tempo och möjliggör att den som läser boken kan säga ordet flera gånger. Genom att erbjuda alternativet att svara med en bild, blir personenen som lyssnar på sagan mer delaktig. Om man siktar på att personen ska använda bildkommunikation i någon form kan detta också vara ett bra sätt att träna in bilder/symboler på. Lämpliga böcker att anpassa på detta sätt är ofta flikböcker eller pekböcker med bilder som inte är för röriga.
  • Böcker med pekkarta. För personer som kan peka på något sätt, det kan vara med ett finger eller något annat och som använder bilder som kommunikationssätt kan pratkartor till böcker vara en bra anpassning.
  • Bokanpassning med samtalsapparat. Att använda en samtalsapparat kan göra personen mer delaktig i läsningen. Personen kan till exempel få läsa vissa repliker i boken, fylla i slutordet i rimsagor, säga ”bläddra” eller göra ljudeffekter till sagan med pratapparaten.
  • Böcker som appar. Det finns många böcker i app-form som är inlästa böcker och blir som ljudböcker. Genom att använda appar för surfplatta finns många möjligheter att själv göra böcker och spela in ljud.

I materialet för utskrift beskrivs bokanpassningarna mer utförligt, vi lämnar tips på böcker som går att anpassa eller som är färdiganpassade, det finns också bilder på hur man kan anpassa böckerna.