Syskongrupp 6-10 år med parallell föräldragrupp

  • Autismcenter små barn, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12

För vårdnadshavare och syskon till små barn med autism. Insatsen består av 4 träffar där syskon och deras vårdnadshavare ses i parallella grupper.

Du som är vårdnadshavare till ett barn med autism, fött 2017 eller senare, kan anmäla dig. Barnet behöver också vara registrerad vid Autismcenter små barn, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter eller annat habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. 


För syskon 6-10 år till små barn med autism och deras vårdnadshavare. Barnet med autism ska vara fött 2017 eller senare. Gruppen består av 4 träffar där syskon och vårdnadshavare träffas i parallella grupper. Gruppen syftar till att ge syskon och vårdnadshavare tillfälle att reflektera kring sin livssituation med andra personer med liknande erfarenheter.

Syskongruppen
Gruppen riktar sig till syskon utan egen funktionsnedsättning och som känner till sin systers eller brors diagnos. 

De kommer få möjlighet att träffa andra barn som har ett syskon med autism. Tillfälle ges att lära sig mer om vad autism kan innebära samt dela med sig och ställa frågor under trygga och lekfulla former. I barngruppen varvas diskussioner med filmvisning, lekar, tid för fika och eget arbete i så kallade berättelseböcker.

Exempel på teman som diskuteras:

  • Kunskap om autism
  • Om svåra situationer när man har ett syskon med autism
  • Omgivningens reaktioner

Innehållet kommer anpassas efter åldern på de deltagande syskonen. 

Föräldragruppen
I föräldragruppen får deltagarna ta del av vad som händer i barngruppen och utbyta erfarenheter kring samma frågor. Föräldrarna får också möjlighet att prata om sin föräldraroll och hur de uppfattar syskonets situation.

Omfattning
Insatsen består av 4 träffar

Språk
Svenska

I denna insats kan vi inte erbjuda tolk. 

Bra att veta

Syskon som ska delta behöver, innan gruppen startar, känna till att syskonet har en autismdiagnos.

Det är viktigt att både förälder och barn har möjlighet att delta varje gång. Det är också en fördel om samma förälder kommer varje gång.

När anmälningsperioden är slut kommer vi att avgöra inom vilken åldersgrupp vi erbjuder syskongrupp denna termin. Därefter kontaktar kursledare föräldrar och meddelar om barnet fått en plats eller inte. 

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50.

 

Vårdnadshavare gör intresseanmälan via knappen nedan i vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, 0-6 år, Anhöriginsats