Struktur och hjälpmedel i vardagen för ungdomar med adhd 13-17 år

  • 2024-05-23

  • 13 - 16

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För dig som är förälder eller närstående till en tonåring, 13-17 år, med adhd. Vi tar upp vad som kan orsaka problem i barnets vardag, hur hjälpmedel och strategier kan underlätta samt hur ni får tillgång till hjälpmedel. Du får också besöka vår visningsmiljö.

Ungdomar med adhd har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser kan underlätta och vara till hjälp för större självständighet.

Föreläsningen pågår i cirka två timmar. Därefter får du ta del av visningsmiljön på Habiliteringens resurscenter, där du kan se exempel på olika hjälpmedel och annat kognitivt stöd. 

I samband med besöket i visningsmiljön kan du köpa färdigt bildstöd i form av veckoschema, rutinschema, årsschema och olika bildark.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i ungdomens journal.

Information om Struktur och hjälpmedel i vardagen för ungdomar med adhd 13-17 år som pdf

Datum: 24 maj 2024

Tid
: 13.00–16.00 

Sista anmälningsdag: 10 maj Anmälan öppnar 11 mars

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens resurscenter, 7-17 år