Socialt samspel i teori och praktik

  • Anordnas på olika mottagningar under året

För vuxna med autism. En insats i grupp som består av åtta tillfällen med 8-12 deltagare. Varje tillfälle innehåller både teori och praktik med grundläggande övningar i socialt samspel.

Det här är en kurs för dig som känner dig osäker på hur man kan samtala med andra människor och hur man kan bete sig tillsammans med andra – så kallat socialt samspel.

För att delta ska du ha autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Kursen har 8-12 deltagare och vi träffas åtta gånger under två timmar. Varje kurstillfälle innehåller en teoretisk del, grundläggande praktiska övningar och en hemuppgift.

Exempel på innehåll:

  • inleda samtal
  • hålla igång och avsluta samtal
  • småprata
  • förstå kroppsspråk
  • ha ögonkontakt.

Information om Socialt samspel i teori och praktik som pdf

Intresseanmälan

För att kunna delta behöver du ha eller ha haft kontakt med något habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa. Om du inte har det, börja med att skriva en ansökan till ett habiliteringscenter.

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, 18 år och äldre