Socialt samspel i teori och praktik

  • Anordnas på flera mottagningar

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp för 8-12 deltagare som träffas åtta gånger. Varje tillfälle består av en teoretisk del och en praktisk del med övningar i kommunikation och socialt samspel.

Det här är en grupp för dig som vill träna på och lära mer om socialt samspel. Vi pratar om kommunikation i olika vardagssituationer och hur man tolkar kroppsspråk. Vi tar upp olika strategier för att inleda, hålla igång och avsluta samtal. Varje tillfälle består av teori, praktiska övningar och en hemuppgift.

Gruppen har 8-12 deltagare och vi träffas åtta gånger under två timmar.

Kursens innehåll:

  • att träna på att observera, läsa av andra och själv uttrycka kroppsspråk
  • att öka förståelsen för ögonkontakt
  • att öva på att inleda samtal och få tips på ämnen som underlättar samtal både i par och grupper
  • att träna på samtalstekniker som aktivt lyssnande, öppna och slutna frågor, och att ha en lagom personlig nivå
  • att öva på att avsluta samtal.

Anmälan

Det finns ingen grupp att anmäla sig till nu.

 

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning