Prisma vuxen

  • Anordnas på alla habiliteringscenter för vuxna

För vuxna med autism tillsammans med närstående. En introduktionskurs om autism och om strategier som kan underlätta vardagen. Kursen består av fyra tillfällen och det är 10-30 deltagare.

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning och närstående. Kursen ger grundläggande kunskaper om autism. Det är den första insats som erbjuds när du kommer till ett habiliteringscenter, om du inte tidigare tagit del av motsvarande insats.

Det kostar inget att gå kursen. 

Syftet är att ge:

  • ökad kunskap om autism och information om vilket stöd som finns
  • enkla strategier som underlättar i vardagen
  • möjlighet att dela erfarenheter för den som vill.

Hur är Prisma upplagt?

Antalet deltagare är 5-15 personer med autism och lika många närstående. Under kursen finns möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det är frivilligt att delta i diskussioner, man kan bara lyssna om man vill.

Kursen består av fyra tillfällen

  • Om autism
  • Olika sätt att fungera
  • Må bra i vardagen
  • Vem kan hjälpa till med vad?

Anmäla intresse

Är du intresserad av att gå kursen, tala med någon på det habiliteringscenter du har kontakt med. Du blir sedan kontaktad för mer information och får prata med en av kursledarna som tillsammans med dig bedömer om Prisma är rätt insats för dig.

Information om Prisma vuxen som pdf

Frågor

Har du frågor om Prisma, till exempel om tider eller var kursen hålls, kontaktar du också ditt habiliteringscenter.

Har du inte kontakt med ett habiliteringscenter?

Information om hur du ansöker om habilitering.

Habilitering, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, 18 år och äldre