Prisma vuxen

  • På habiliteringscenter eller digitala träffar

För vuxna med autism tillsammans med närstående. En introduktionskurs om autism och om strategier som kan underlätta vardagen. Kursen består av fyra tillfällen.

Prisma är en introduktionskurs för dig som är vuxen (18 år eller äldre) och har autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Du kan gå kursen tillsammans med en närstående. 

Syftet med Prisma är att ge dig:

  • ökad kunskap om autism och information om vilket stöd som finns
  • enkla strategier som underlättar i vardagen
  • möjlighet att dela erfarenheter för den som vill.

Hur är Prisma upplagt?

Det är 10-30 deltagare i varje kurs. Under kursen finns möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det är frivilligt att delta i diskussioner. Du kan bara lyssna om du vill.

En kurs består av fyra tillfällen med följande teman:

  • om autism
  • olika sätt att fungera
  • må bra i vardagen
  • vem kan hjälpa till med vad.

Information om Prisma vuxen som pdf

Fysiska träffar eller digitala träffar

Kursen finns med fysiska träffar på alla habiliteringscenter för vuxna. Den finns även med digitala träffar.

Anmälan

För att kunna gå Prisma behöver du ha varit på ett första besök på ett habiliteringscenter. 

  • Om du vill gå en kurs med fysiska träffar, kommer den behandlare du träffar att diskutera om kursen passar dig och sedan göra anmälan.
  • Om du vill gå en kurs med digitala träffar, kan du anmäla dig här på webben efter ditt besök på ett habiliteringscenter.

Har du inte kontakt med ett habiliteringscenter?

Information om hur du ansöker om habilitering.

 

Habilitering, Autism, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, 18 år och äldre