Matproblematik hos små barn med autism

  • Autismcenter små barn, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12

För vårdnadshavare till små barn med autism. Föreläsning på 2 timmar om matproblematik hos barn med autism och vanliga bakomliggande orsaker.

Du som är vårdnadshavare till ett barn med autism, fött 2017 eller senare, kan anmäla dig. Barnet behöver också vara registrerad vid Autismcenter små barn, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter eller annat habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. 


Om föreläsningen
Hette tidigare Ätsvårigheter hos små barn med autism, endast namnet är ändrat. 

En föreläsning på temat matproblematik, passar om barnet har svårt i matsituationer, exempelvis äter selektivt eller för mycket/för lite, och föräldrar eller förskola önskar generella råd och tips. Föreläsning varvas med gruppdiskussioner.

Exempel på föreläsningens innehåll:

  • Vanliga problem i matsituationer
  • Tips på hur man kan arbeta med matsituationer hemma eller på förskolan
  • Generella råd och förhållningssätt kring matsituationer

OBS! Detta är en temaföreläsning om Matproblematik. Vi har även en kurs med samma namn. Om ni är intresserad av den kan ni hitta den här;

Matproblematik hos barn med autism - kurs (habilitering.se)

Omfattning
Föreläsning 2 timmar vid ett tillfälle

Språk
Svenska

Vi har ett begränsat antal tolkplatser på varje kurs/föreläsning. Om du har behov av tolk, ange språk i anmälan så bokar vi tolk. Om tolkplatserna redan är uppbokade kommer du få information om detta via mail. 

Bra att veta
Klicka på "Gå till anmälan" för att se datum. Anmälan öppnar vanligtvis 2 månader innan start.

Barnets pedagog kan delta tillsammans med vårdnadshavare. Om pedagog ska delta på egen hand behöver vårdnadshavare ha gett sitt godkännande.

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50.

 

Du anmäler dig på knappen nedan i vårt anmälningssystem Ping pong

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Autism, Barn, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, Mat, 0-6 år