Livet med intellektuell funktionsnedsättning

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter,

För anhöriga till unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Två föreläsningar om IF, sexualitet och om hur anhöriga kan stötta en person med IF.

IF-grupper är en verksamhet som tillhör Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Alla deltagare har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. I grupperna tar vi upp ämnen som rör vuxenlivet så som kärlek, kompisar, jobb, funktionsnedsättning, flytta hemifrån och sexualitet.

Syftet med föreläsningarna är att du som förälder, vuxet syskon eller annan berörd anhörig ska få ökad kunskap om IF. Tanken är att du ska få kunskap om, förståelse för och tips kring hur ni kan prata vidare om sådant vi tar upp på IF-grupper. Det kan vara bra att känna till hur och varför vi samtalar kring olika teman.

Din närstående kanske går eller har gått på IF-grupp. Du är välkommen att delta även om din närstående inte gått på IF-grupp.

Föreläsningen är uppdelad på två tillfällen och vi kommer att berätta om vad vi gör på IF-grupper och hur vi i grupperna pratar om diagnosen IF och om sexualitet. Det finns utrymme för diskussion och frågor.

Då vi har olika teman vid de två tillfällena och för att få ut så mycket som möjligt, bör du delta på båda tillfällena.

Omfattning:

2 träffar på 2 och en halv timmar

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Intellektuell funktionsnedsättning, 7-17 år, 18 år och äldre, KKC IF grupper, Anhöriginsats