Kommunikationsmöjligheter med din ungdom

  • Anordnas på olika mottagningar under året

En kurs på två tillfällen för dig som är förälder till en ungdom, 13-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Du får ta del av olika strategier och förhållningssätt för att utveckla en mer ömsesidig kommunikation.

Ett av diagnoskriterierna för autism handlar om svårigheter i ömsesidig kommunikation. Föräldrar till ungdomar med autism kan uppleva detta extra utmanade i vardagen. Det kan handla om att det blir påtagligt för föräldrar till tonåringar genom att ungdomen sluter sig och inte anförtror sig och man vill som förälder veta hur ens tonåring mår eller tänker. Det kan också handla om att du som förälder känner att din ungdom pratar i andra sammanhang, men inte hemma eller tvärtom.

Syftet med kursen är att du som förälder ska få möjlighet att hitta former för en mer ömsesidig kontakt med din ungdom.

Kursen består av två träffar på 1,5 timme.

För att delta behöver du ha gått en grundkurs om autism, 6-12 timmar, på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Intresseanmälan

Den här kursen erbjuds på olika habiliteringscenter och på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

På habiliteringscenter

På habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, 7-17 år, KKC barnteamet