Hur du ansöker om bidrag från fonder och stiftelser

  • Webbkurs

För personer med funktionsnedsättning och närstående. En webbkurs om att ansöka om bidrag från fonder och stiftelser för barn och vuxna.

Vem kan göra kursen?

Kursen vänder sig till dig som har en varaktig funktionsnedsättning, till exempel autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada, och därmed ingår i habiliteringens målgrupper.

Du som är närstående till ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning kan även göra kursen.

Hur gör man kursen?

Du gör kursen vid din dator, surfplatta eller smartphone. Kursen är öppen under 30 dagar. Under den tiden kan du logga in och ut så många gånger du behöver och när du vill på dygnet.

Om du behöver hjälp, kan en person sitta bredvid dig när du gör kursen.

Kursens innehåll

  • Hur du hittar olika fonder och stiftelser på funktionshindersguiden.se.
  • Vanliga villkor och regler som fonder och stiftelser kan ha.
  • Hur du skriver ansökan på en ansökningsblankett eller i ett personligt brev.
  • Vilka bilagor som fonder och stiftelser brukar vilja ha med i ansökan.
  • Vanliga frågor och svar.

Anmälan

Du hittar mer information och kan anmäla dig via knappen Gå till anmälan. Du behöver logga in med mobilt Bank-ID eller Freja ID.

Gör så här efter att du loggat in:

  • Klicka på Stockholms läns landsting längst ner på sidan.
  • Välj därefter Anmälan till Habilitering och Hälsas webbkurser.

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre