Föreläsningar om kombinerad autism och adhd/add

  • Habiliteringscenter Stockholm, Tideliusgatan 12

För dig som har både autism och adhd/add och för dig som är anhörig till en vuxen med dessa diagnoser. Tre föreläsningar som bygger på varandra.

De första två föreläsningarna bygger på varandra, anmäl dig därför till både del 1 och del 2.

Del 3 har fokus på hur man kan hantera utmaningar i vardagen. Föreläsarna kommer gå igenom förslag på strategier att hantera vanliga svårigheter utifrån diagnoserna. Föreläsning kommer varvas med strukturerat erfarenhetsutbyte i smågrupper då deltagarna får diskutera möjliga lösningar på vanliga svårigheter, dela tips och råd med varandra.

Du kan anmäla dig till del 3 om du har deltagit vid del 1 och 2 och om du kan tänka dig att delta i smågruppsdiskussioner.

Har du deltagit på föreläsningen om kombinerad autism och adhd/add under 2022 eller 2023 kan du anmäla dig till enbart del 2 och 3. 

Information om föreläsningarna som pdf

Plats
Tideliusgatan 12
Aulan, entréplanet

Datum och tider

Del 1
Torsdag 8 februari, 15.30-17.00
Torsdag 16 maj,15.30-17.00

Del 2
Torsdag 15 februari, 15.30-17.00
Torsdag 23 maj, 15:30-17:00

Del 3
Torsdag 13 juni, 15.30-17.00

För frågor
08-123 352 00

Anmälan

Det går att anmäla sig här på webben med Bank-ID. Annars kan du ringa till oss.

Du får en plats när du anmäler dig så länge det finns platser kvar. Därefter hamnar du på reservplats. 

När du går till anmälan kommer du till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stress och oro, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Habiliteringscenter Stockholm vuxna, 18 år och äldre