Flickor och autism, 13-17 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Samtalsgrupp för föräldrar till flickor med autism, 13-17 år.

Föräldrar till flickor med autism berättar ofta att de inte känner igen sina döttrar i beskrivningar av de vanligaste symtomen.

Har flickor med autism som grupp något gemensamt? Vad har man sett i forskning om flickor och autism?

I denna samtalsgrupp varvas erfarenhetsutbyte mellan föräldrar med föreläsningsinslag samt diskussion i smågrupper.

Vid ett grupptillfälle kommer vi att få besök av en ung vuxen tjej med egen diagnos.

Hösten 2022 kommer vi inte kunna erbjuda tolk på den här samtalsgruppen.

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskpscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Du som deltar ska också har gått någon av våra Grundkurser om autism.

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

 

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 5-6 år, 7-12 år, 13-17 år, KKC barnteamet