Diagnos – och sen då? Informationsträff om samhällets stöd

  • 2024-06-11

  • 13 - 15.30

  • Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För dig som är närstående till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

På föreläsningen får du information och möjlighet att ställa frågor om följande områden: 

  • habilitering - hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger
  • ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
  • kommunernas stöd och hur man får del av det
  • hjälpmedel och hur man ansöker om det
  • stöd i skolan
  • anhörigstöd.

Föreläsare är socionom Helena Bjerkelius.

Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man, om du inte själv är god man.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning.

Datum: 11 juni 2024

Tid: 13.00–15.30 

Sista anmälningsdag: 4 juni

Plats: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

Arrangör: Habiliteringens resurscenter

För frågor: 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Information om Diagnos - och sen då? som pdf

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Dövblindhet, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre