Cope - föräldrastödsprogram

  • 2024-04-10

  • 9 - 11.30

  • Habiliteringscenter Söderstaden barn, Tjurhornsgränd 8

Vill du få verktyg att förstå och möta ditt barn, skapa nätverk och utbyta erfarenheter med andra föräldrar? Den här gruppen är för dig som har ett barn med funktionsnedsättning som är 4-12 år.

Cope föräldrastödsprogram erbjuder stöd för att förbättra din förmåga att hantera typiska vardagsproblem. Under kursen får du som förälder kunskap om strategier för att:

  • bygga upp en öppen och tillitsfull kontakt med ditt barn
  • förutse och förebygga problem
  • hantera konflikt då problem uppstår.

Vi har diskussioner utifrån videoklipp från typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med barnet och kommer gemensamt fram till lösningar.

Utbildningen består av åtta träffar som är två timmar per tillfälle. Vid varje kurstillfälle introduceras en strategi. Kurstillfällena bygger på varandra varför du bör kunna delta de flesta gångerna.

Det är hemuppgifter mellan kurstillfällena då du får tillämpa den strategi du lärt dig och anpassat efter ditt och ditt barns behov. 

För att delta behöver du ha varit på ett första besök på ett habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa eller deltagit på grundkurs om autism (6-12 timmar) på Autismcenter små barn eller Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Information som pdf

Datum och tid
Onsdag 10 april, 09.00-11.30
Onsdag 17 april, 09.00-11.30
Onsdag 24 april, 09.00-11.30
Torsdag 2 maj, 09.00-11.30
Onsdag 8 maj, 09.00-11.30
Torsdag 16 maj, 09.00-11.30
Torsdag 23 maj, 09.00-11.30
Torsdag 30 maj, 09.00-11.30

Sista anmälningdag
27 mars

Plats
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Tjurhornsgränd 8

För frågor
08–123 352 40

Intresseanmälan
Du kan anmäla dig här med Bank-ID. Om du inte har det kan du ringa till oss.

Vi informerar om du har en plats efter sista anmälningsdag.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Problembeteende, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Söderstaden barn, 0-6 år, 7-17 år