Barnets vardag med familj och vänner, 6-9 år

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till barn med autism 6-9 år, utan intellektuell funktionsnedsättning.

Föreläsningen ger dig konkreta råd ur boken Vänskap, skola, familjeliv som skrivits av flera medarbetare från Habilitering & Hälsa. Boken och föreläsningen riktar sig till föräldrar som har barn med autism i åldrarna 6-9 år. Syftet är att få nya strategier och färdigheter som underlättar vardagslivet och hjälper barnet att lära sig viktiga färdigheter. Råden handlar om ork och lust, kommunikation, vänskap och olika vardagsrutiner.

Föreläsare är Bella Berg, leg. Psykolog och Beteendeanalytiker på Habiliteringens resurscenter

Omfattning:

1 träff på 2,5 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Socialt samspel och relationer, Skola, arbete och sysselsättning, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats