Informationsblad om Öppet hus i visningsmiljön

2023

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Informationsblad om visningsmiljön med kommunikativt och kognitivt stöd. Varje onsdag eftermiddag arrangeras Öppet hus. En gång i månaden är det kvällsöppet.

Läs mer om visningsmiljön

Välkommen till vår visningsmiljö, onsdagar 13.00-16.00. 

Kvällsöppet 16.00-18.30, 7 februari, 6 mars, 3 april, 15 maj och 12 juni 2024. 

På Habiliteringens resurscenter finns en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd. Här visar vi olika stöd och hjälpmedel som gör det lättare att förstå, minnas, planera och kommunicera. 

I visningsmiljön finns

  • hjälpmedel för tid och planering
  • alternativ kompletterande kommunikation (AKK) med en beskrivning av metoder och exempel på arbetsmaterial
  • exempel på hur bilder kan användas som kommunikativt och kognitivt stöd
  • tips på tillgängliga datorprogram och appar
  • alternativa och anpassade styrsätt till datorer och surfplattor.
Bild Infoblad Öppet hus