För arbetsterapeuter i primärvården: Studiebesök på Adhd-center

  • 2024-05-23

  • 9.30 - 11.30

  • Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

En träff för dig som är arbetsterapeut inom primärvården. Vi arbetsterapeuter vid Adhd-center berättar om vår verksamhet och hur vi jobbar, både som kursledare och arbetsterapeuter. Ni från primärvårdrehab får möjlighet att dela era erfarenheter om hur ni arbetar med målgruppen med adhd eller liknande vardagsfungerande.

Studiebesöket hålls i Adhd-centers lokaler på Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12.

Anmälan och avbokning

Klicka på knappen "Gå till anmälan" nedan. Du kommer då till vårt anmälningssystem PingPong. Logga in med BankID och fyller i anmälan.

Om du inte har BankID, vänligen kontakta oss per e-post på kurser.adhd.slso@regionstockholm.se

Om du får förhinder, vänligen lämna återbud per e-post eller via telefonnummer 08-123 355 30. Platsen kan då gå till någon annan.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Adhd-center