Kukkas on töissä habiliteerinkissä? (Vilka jobbar på habiliteringen?)

Svensk version av sidan

Tässä sie saatat lukea mitä virkoja on olemassa habiliteerinkin vasthaanotoissa. Teksti on yksinkertasela kielelä (lättläst).

Työterapeutti

Työterapeutti voipi auttaa sinua parantamhaan arkipäivän toimintaa. Yhessä saatatta löytää uusia tapoja ette tehhä asioita, jokka saavat sinun pärjäämhään paremin yksin. On olemassa smaarttia apuneuvoja sekä ruuhmiile ette aivoile. Esimerkiks daattoriprukrammia, jokka ossaavat lukea kovvaa tekstiä, eli kellot, jokka auttavat sinua passaamhaan aikoja.

Fysioterapeutti – siukkajymnasti

Fysioterapeutti tietää paljon ruuhmiista. Fysioterapeutin avula sie voit harjotella erinlaisia liikheitä. Se saattaa olla ette tulla lujemaks eli saa pareman balansin. Jokku tarttevat träänaata ja sillä tavala vähentää kipuja eli siksi ette het haluavat pärjätä enemän yksin. Välistä tarttee apuvälinheitä. Fysioterapeuttia kuttuthaan joskus siukkajymnastiks.

Kyraatturi

Kyraatturi tietää paljon mitä apua sie voit saa yhteiskunnalta. Sie eli joku sinun perheessä saattaa tarttea ohjeita eli tukea, kun asiat muuttuvat elämässä. Se voipi olla teini-ikänä koulussa eli raahvaana. Sie saatat tarttea tukea sinun kontaktissa viranomhaishiin eli suhteissa. Kyraatturi on hyvä kuuntelemhaan ja auttamhaan. 

Logopeedi

Logopeedi, eli puheterapeutti, voipi auttaa sinua puhumhaan muila tavoila. On paljon erinlaisia tapoja ette näyttää muile, mitä haluaa, ajatellee ja tuntee. Saattaa käyttää puhekieltä, merkkiä eli kuvia. Puheterapeutti auttaa sinua löytämhään oikeat apuvälinheet ja antamhaan tipsiä kuinka sie voit harjotella. Sie saatat kans saa apua puheterapeutilta, jos sulla on vaikeuksia syöä ja niellä.

Psykoloogi

Psykoloogin tykönä sie saatat puhua omista ajatuksista ja tuntheista ittestä. Psykoloogi on hyvä kuuntelheen, vaikka se, mitä sie haluat kertoa, tuntuu vaikealta ja raskhaalta. Sie voit itte päättää, mistä sie haluat puhua. Sukulaiset saattavat kans tarttea puhua psykoloogin kans. Psykoloogi saattaa kans tehhä selvittelyjä.

Spesiaalipedagoogi

Spesiaalipedagoogi pyrkii helpothaan uusitten asioitten oppimista. Se voipi olla apua leeksaakeritten kans eli jonkin muun avula, joka helpottaa keskittymistä. Spesiaalipedagoogi saattaa tehhä sen hauskaks. Yhessä tet voitta ottaa selvile, mikä tapa soppii sulle parhaiten. Spesiaalipedagoogi voipi kans varmistaa, ette kaikki toimii sekä kotona ette koulussa.