Röster om sömn och funktionsnedsättning

En förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning, en person med dövblindhet och en mamma som har två barn och egen NPF-diagnos, berättar om sömnutmaningarna.

Elisabeth Hävén är förälder till William, 15 år, som har en flerfunktionsnedsättning som innebär att han inte kan röra sig själv och inte har något språk. Omvårdnaden nattetid består av vändningar varannan timme, inhalation och medicingivning.

Läs Oro trots att nätterna är ganska bra

Klas Nelfelt har Ushers syndrom typ II, en kombination av medfödd hörselnedsättning och en sjukdom på ögats näthinna som gör att synen försämras över tid.

Läs Utmaningar som kräver återhämtning

My Jernkrok har själv autism och är mamma till två barn med NPF-diagnoser.

Läs I funkisfamiljen är sömn en bristvara